top of page
Search
  • Writer's picturepoducation now

הסכתצה: לדבר אל נקודת הפתיחה של קהל היעד שלנו.


כשהתבשל בראשכם הרעיון לפודקאסט, הוא היה התחלתי. יש צורך בעיבודו, בתחקיר רחב יותר וביכולת לתרגם את הרעיון לביצוע. חלק בלתי נפרד ממה שאתם בונים הוא נקודת הפתיחה של קהל היעד. בחירת קהל המאזינים אינה אקראית ואי אפשר להגדיר שהפודקאסט מיועד לכולם או לכל מי שרוצה להקשיב. בחירת הקהל תגדיר "גבולות גיזרה" לנושאים, לכתיבה, לשימוש במישלב הלשוני, לאינטונציה הקולית ואם יש מרואיינים - גם מי הם ועל מה מדברים.

אם במקרה אחר כך יגדל הקהל או ישתנה אזי נחזור לנקודת הפתיחה ונגדיר מחדש את הכיוון. תמיד נקווה שירצו להקשיב כמה שיותר וממגוון גילאים ותחומי עניין אבל הפתיחה היא להיות מרוכז בקהל אחד ולא סופרמארקט של כולם.

בפודקאסט חינוכי בכיתה, התלמידים הם היצרנים והצרכנים ולכן לעיתים יש לוותר על מה שנראה לנו כנכון ביותר. צריכים להיות קשובים גם לכיוונים שלהם, לאמירות ולמחשבה, אולי נלמד משהו על הדרך גם מהם.

בפודקאסט חינוכי לתלמידים יש לזכור לא להפוך את הפודקאסט לעוד שיעור שלנו, לא עוד הרצאה אחד לאחד כמו בכיתה. יש לבנות את ההקלטה למשהו מעניין ואחר כדי למשוך האזנה ולנסות לתרום לאלו שההוראה בכיתה לא מתיישבת טוב. עוד על הנושא תמצאו בפודקאסט הקצר שלנו כאן.


8 views0 comments

Commentaires


bottom of page