top of page
Search
  • Writer's picturepoducation now

יומן הקלטות, עריכות ועייפות היצירה


אחד הדברים שפודקאסטרים מעידים על עצמם, קצת אחרי הפרק השלישי, או אחרי שלושה חודשים, היא עייפות היצירה. איך יכול להיות שמישהו שתיכנן חודשים, קנה ציוד באלפי שקלים, שפע רעיונות ללא הפסק, נתקע פתאום ומפסיק ליצור פודקאסטים או יורד באיכותם? הכל עניין של יצירת לוחות זמנים. אם לא נפתח יומן ונסמן את תאריך ההקלטה, לא נגיע אליו לעולם כי תמיד יהיה משהו שיכנס בדרך. חלק גדול מהפודקאסטרים מניחים את הציוד שלהם שלא בחדר צדדי או פינת עבודה, רובם עם ציוד שיוצא מארגז ומונח בסלון או בשולחן האוכל ובסיום יקופל לארון עד לפעם הבאה. כדי לפתור את הסוגיות האלו יש להקליט באותו יום מספר פודקאסטים ברצף. אם יש לכם מרואיינים אז קבעו איתם בשרשרת הקלטות עם פערי תקלות ומרווחי זמן לנשום ולעבור מחשבתית לנושא ולמרואיינים הבאים. כשהכל מוקלט, צרו יום לעריכות. ערכו באותו יום מספר פודקאסטים כי לכו תדעו מתי תתפנו שוב לזה. לכל מי שעובד ולא יכול לקחת יום חופש לזה - זוכרים שלפעמים הייתם נשארים בבית "חולים" כדי לראות טלוויזיה? ... תבינו לבד סיימתם? לא נחים! גשו לעבודה על הפרקים הבאים. קבעו תאריכים חדשים וסגרו את המרואיינים לתאריכים הללו. ושוב ושוב ושוב . בהצלחה

9 views0 comments
bottom of page