top of page
Search
  • Writer's picturepoducation now

מתנות קטנות של הבידודים


בחודש האחרון קיבלנו פניות רבות יותר מבדרך כלל, לשימוש ב-PODUCATION. מבדיקה לא מדעית הבנו, שהכלי נותן מענה לכיתות חצויות של מבודדים ואלו שפיזית בכיתה: ניתן לתת לכולם משימה שווה וללוות בפרטני את מי שצריך.

כך נוצרו פרויקטים חדשים ומעניינים, והמושג "פודקאסט בחינוך" מקבל הוכחה הלכה למעשה לאיכות התוצרים. בעיקר לתהליך, שעוברים התלמידים, בצד נוחות ההפעלה שלנו את התלמידים בתחום הקולי, פשטות העבודה בכל מקום וכל אלו בלי לפגוע בתוצרים החינוכיים.

7 views0 comments

Comments


bottom of page