top of page

מפגש 1 | 16 באוגוסט 20:00-22:00

מבוא לעולם הפודקאסטים- מהו פודקאסט, סוגות והבנת המדיום. 

המבנה הקלאסי ואפשרויות לשבירתו

אמצעי הקלטה והפצה 

מהו הקול ה"נכון"

תרגיל בית:  מי אני? פודקאסט קצר המציג את עצמכם מול העמיתים תוך התנסות בתוכנת הקלטה פשוטה וחינמית.

 

מפגש 2 | 17 באוגוסט 20:00-22:00

איך הופכים אינפורמציה לסיפור?

התחקיר כבסיס לסיפור מעניין והבנת החשיבות של יצירת נקודת מבט.

פתיח, סגיר והובלת רעיון- יצירת עניין, סינטזה והבניה דרך כלי סיפור

יסודות בבניית סיפור: הדמות והקונפליקט

 

תרגיל בית:  יצירת פודקאסט קצר של סיפור/אירוע/דמות הקשור לתחום הדעת שלכם

 

מפגש 3 | 19 באוגוסט 20:00-22:00

המורה כמלווה:

ליווי יצירה בלי לקצץ כנפיים ליוצרים

הכוונה בכיתה בלי לתת תשובות

עידוד תלמידים להעמקת מחקר

הצעות למבנה שיעור, הכנה לשיעור המשוב הכיתתי 

איך מעריכים פודקאסט

 

תרגיל בית: הכנות לשנת הלימודים. תיכף מתחילים! נשמח לענות לכם על שאלות בפרטי לגבי ההכנות לקראת השנה הקרובה.

Julia%20Kutsaeva%20near%20yellow%20wall%

השתלמות קיץ- תוכנית הקורס

ההרשמה הסתימה
bottom of page