top of page

עמוד בעבודה

קהילת המורים

במהלך השלוש השנים האחרונות יצרו מורים, שעברו איתנו השתלמויות, עשרות רעיונות ומערכי שיעורים למשימות ופרוייקטים של פודקאסטים, כמו גם פודקאסטים עבור התלמידים.

בקרוב נחשוף כאן את כל העבודות שאושרו לשיתוף.

תוכלו למצוא בהם רעיונות בכל תחומי הלימוד ומחוץ להם, מגיל הגן ועד הדרכת מבוגרים.

זה הזמן להגיד תודה לכל חברי הקהילה הנפלאים, שפותחים את מוחם וליבם ושותפים שלנו לתנועה החדשה בחינוך.

bottom of page